Over SSS

Algemene informatie:

De officiele naam van de stichting luidt:

Stichting Standaard Streekbus, en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer Van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 55041663.

Het RSIN / fiscale nummer van de stichting is 851542207.

Hiervan afgeleidt is het BTW nummer, wat NL851542207B01 luidt.

De contactgegevens zijn:  

Secretariaat Stichting Standaard Streekbus

Oosterseveldweg 4

8391 MA Noordwolde (Frl)

Secretaris@sssbus.nl

De Doelstelling is:

Het in stand houden van, onder meer klassieke autobussen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Eigendom:

Alle voertuigen, gereedschappen, (onderdelen)inventaris zijn volledig in eigendom van de stichting.

Per voertuig is er een werkgroep, welke (financieel) zorgdragen voor het behoud. Het eigendom van al deze ingebrachte gelden, materialen en kennis, berust bij de stichting, en zijn nooit opeisbaar.

Het beleidsplan 2018 – 2023:

Bussen die rijvaardig zijn, worden rijvaardig gehouden. Dat wil zeggen dat het onderhoud minimaal gepleegd wordt zoals de fabrikant heeft gespecificeerd, maar meestal beter.

Wagens die behoren tot de collectie maar niet de status rijvaardig hebben, worden voor zover mogelijk in eigen huis rijvaardig gemaakt.

Bij alle reparaties en onderhoudsklussen wordt continu de afweging gemaakt tussen originaliteit, en duurzaamheid. Optisch zijn of worden alle voertuigen teruggebracht in originele conditie.

Het beleid is dat dit gebeurt met en door eigen technisch personeel, dit doen wij onder de naam SSS Techniek.

De bussen die rijvaardig zijn worden jaarlijks ter keuring aangeboden aan de Rijksdienst voor het wegverkeer, RDW.

Het technisch personeel houdt per bus een onderhoudsoverzicht bij, waarin datum, km-stand en uitgevoerde klus worden genoteerd.

In 2020 willen we graag een nieuw onderkomen voor ons museum realiseren. De huidige loods voldoet, maar er is grond en eigen kapitaal beschikbaar. In de komende jaren (nu 2018) wordt dit plan verder uitgewerkt.

Het bestuur bestaat uit enthausiaste autobus liefhebbers uit het Drents – Friese Wold.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

Pieter Oosterveld-  Voorzitter

Thijs van de Bles    –  Penningmeester / secretaris@sssbus.nl

Bas Tadema  – Juridisch Adviseur

Wesley van den Berg – Algemeen bestuurslid

Ronald Bosveld – Algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid:

Geen van de bestuurders of andere personeelsleden ontvangen een geldelijke vergoeding voor arbeid, inzet, kennis etc.

Alles gebeurt op vrijwillige basis, om gezamenlijk tot het doel van de stichting te komen.

Verslag van reeds uitgeoefende activiteit:

Onder het kopje ‘Foto’s’ worden de activiteiten van de stichting bijgehouden.

Dit kan een fotoverslag zijn van een rit die verreden is, of van een technische klus.

Financiën:

Sinds de oprichting begin 2012, publiceert de stichting elk jaar een financiëel overzicht. Het is een verkorte weergave van de boekhouding, om onze donateurs inzicht te geven wat we zoal doen met het geld wat we geschonken krijgen. Ook zijn er ritinkomsten,  al fluctueren deze behoorlijk. In 2014 bijvoorbeeld hebben we in het kader van 175 jaar spoor in Nederland een grote bijdrage van de NS mogen ontvangen voor onze inzet bij het grote spoorfeest in Amersfoort. In 2015 zien we voor het eerst de inkomstenpost ‘werkplaats’. Dit omdat we in 2015 veel gesleuteld hebben voor andere bus musea.

Vanaf het jaar 2016 doen we veel externe projecten, onder de naam SSS techniek. Ook in 2017 zijn we hier druk mee geweest. Alle winsten gaan naar de spaarrekening, om de toekomst van onze museum collectie veilig te stellen.

[KLIK]Boekjaar 2017

[KLIK]boekjaar 2016

[KLIK]boekjaar2015

[KLIK]boekjaar2014

[KLIK]boekjaar2013

[KLIK]boekjaar2012

Om bij te dragen aan een landschap met wet en regelgeving waarin wij als stichting wensen te functioneren, is de Stichting Standaard Streekbus aangesloten bij de volgende organisaties:

logo_fehac_150-116      Sinds 2013 zijn wij FEHAC lid

ESO       Sinds 2013 zijn wij ESO lid

Onze collectie is vastgelegd in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed

masthead

Wij zijn aangemerkt door de Belastingdienst als Culturele ANBI
ANBI-Logo

Geef een reactie